Exported picture TranspoAktiviteIstwa Ile-a-vachebyenveni

Sit sa se yon pwodiksyion Ile-a-Vache Development Group S.A

 Nou espere ou te renmen sit la e ke ou deja ap prepare w pou ale Ile-a-Vache. Nap pote plis infomasyion ba ou sou il la de tan zan tan.


Mision Nou:

Nou fe sit sa pou enkouraje e pwomote aktivite touristik nan zon sid peyi d'Ayiti, espesialman Ile-a-Vache. Nan sit la wap jwenn infomasyion sou tou bel kote ou ka ale nan il la e lot aktivite ke ou ka antrepran. Nou angaje nou pou pwomote touris e ankouraje devlopman ekonomik Il la.

Sevis Nou bay:
Plis nou avanse, nap mete non , telefon avek adres biznis, oganizasyion, sevis piblik ki gen pou we avek Ile-a-Vache.

Nou toujou pre a koute konsey, si ou gen lot ide ou ka ban nou pou fe sit la pi bel, tanpri pa ezite kontakte nou.

Pou plis infomasyion sou  Ile-a-Vache Development Group S.A, kontakte noun nan vacation@ile-a-vache.com.