Exported picture Transpo Aktivite Istwa Ile-a-vache byenveni

Popilasyon: ~15,000
Dimansyon: 16km (longe) by 8 km (laje)
klima: Tampérati ant 26°C (79°F) pandan ive a 30° (86°F) pandan été. Tampérati dlo nan ile-a-vache 27°C (80°F). Gen ti la pli na mwa Me e mwa septanm avek Oktob. Sezon move tan se mwa d out jiska mwa d oktob
kat jeograkif Ile-a-Vache: Kat il la nan ane 1700 (clike la pou we yon pi gwo kat)

Gen de pesonaj etranje ki rantre nan listwa Ile-a-Vache, se Kapiten Henry Morgan avek Misye Bernard Kock

Kapiten Henry Morgan se te yon blan ki soti an Anglete ke gouvenman li ta bal dwa sezi bato enmi. Li te fe non li nan zon karayb la kom yon lide boukanye ak avantirye yo. An 1668 li te tabli yon baz nan Ile-a-Vache pou atake espaniol lo. Bato li a te eksploze nan il la. 300 nan moun yo te mouri.

Bernard Kock,yon sitwayen angle te gen plan pou kolonize Ile A'Vache avek 5000 ameriken nwa

Lajan Ile-a-Vache (2 goud ak 5 gourd) sou tan Bernard Kock

Nou remesye Ponterio & Associates, Inc. ki bay nou pemisyion mete foto sa yo